Choď na obsah Choď na menu
 


Ďaľšie znaky

6. 3. 2009

Klavesové skratky na špecialne znaky

Poznámka:

Používajte ľavý Alt


Alt+0128 - €

Alt+0252 - ü

Alt+0129 - �

Alt+0130 - ‚

Alt+0131 - ƒ

Alt+0132 - „

Alt+0253 - ý

Alt+0133 - …

Alt+0134 - †

Alt+0135 - ‡

Alt+0136 - ˆ

Alt+0254 - þ

Alt+0137 - ‰

Alt+0138 - Š

Alt+0139 - ‹

Alt+0140 - Œ

Alt+0255 - ÿ

Alt+0141 - �

Alt+0142 - Ž

Alt+0143 - �

Alt+0144 - �

Alt+0248 - ø

Alt+0145 - ‘

Alt+0146 - ’

Alt+0147 - "

Alt+0148 - "

Alt+0249 - ù

Alt+0149 - •

Alt+0150 - –

Alt+0151 - —

Alt+0152 - ˜

Alt+0250 - ú

Alt+0153 - ™

Alt+0154 - š

Alt+0155 - ›

Alt+0156 - œ

Alt+0251 - û

Alt+0157 - �

Alt+0158 - ž

Alt+0159 - Ÿ

Alt+0160 - á

Alt+0244 - ô

Alt+0161 - ¡

Alt+0162 - ¢

Alt+0163 - £

Alt+0164 - ¤

Alt+0245 - õ

Alt+0165 - ¥

Alt+0166 - ¦

Alt+0167 - §

Alt+0168 - ¨

Alt+0246 - ö

Alt+0169 - ©

Alt+0170 - ª

Alt+0171 - «

Alt+0172 - ¬

Alt+0247 - ÷

Alt+0173 - ş ­ Alt+0175 - ¯

Alt+0176 - °

Alt+0240 - ð

Alt+0177 - ±

Alt+0178 - ²

Alt+0179 - ³

Alt+0180 - ´

Alt+0241 - ñ

Alt+0181 - µ

Alt+0182 - ¶

Alt+0183 - •

Alt+0184 - ¸

Alt+0242 - ò

Alt+0185 - ¹

Alt+0186 - º

Alt+0187 - »

Alt+0188 - ¼

Alt+0243 - ó

Alt+0189 - ½

Alt+0190 - ¾

Alt+0191 - ¿

Alt+0192 - À

Alt+0236 - ì

Alt+0193 - Á

Alt+0194 - Â

Alt+0195 - Ã

Alt+0196 - Ä

Alt+0237 - í

Alt+0197 - Å

Alt+0198 - Æ

Alt+0199 - Ç

Alt+0200 - È

Alt+0238 - î

Alt+0201 - É

Alt+0202 - Ê

Alt+0203 - Ë

Alt+0204 - Ì

Alt+0239 - ï

Alt+0205 - Í

Alt+0206 - Î

Alt+0207 - Ï

Alt+0208 - Ð

Alt+0232 - è

Alt+0209 - Ñ

Alt+0210 - Ò

Alt+0211 - Ó

Alt+0212 - Ô

Alt+0233 - é

Alt+0213 - Õ

Alt+0214 - Ö

Alt+0215 - ×

Alt+0216 - Ø

Alt+0234 - ê

Alt+0217 - Ù

Alt+0218 - Ú

Alt+0219 - Û

Alt+0220 - Ü

Alt+0235 - ë

Alt+0221 - Ý

Alt+0222 - Þ

Alt+0223 - ß

Alt+0224 - à

Alt+0231 - ç

Alt+0225 - á

Alt+0226 - â

Alt+0227 - ã

Alt+0228 - ä

Alt+0230 - æ

Alt+0229 - å

Skratky pre windows

Win - spustí ponuku Start

Win+M - minimalizuje všetky otvorené okná

Win+Shift+M - vrátí tuto minimalizaciu spet do pôvodného stavu

Win+E - spustí prieskumníka Windows

Win+R - zobrazí panel pre spustenie programu

Win+F - zobrazí panel pre hladanie suborov

Win+Ctrl+F - zobrazí panel pre hladanie počítačov v sieti

Win+F1 - spustí nápovedu Windows

Win+Pause/Break - zobrazí panel pre vlastnosti systému (system properties)

Ctrl+A - označí všetky subory

Ctrl+P - zobrazí panel pre tlač

Ctrl+C - kopírovat

Ctrl+V - vložit

Ctrl+X - vyhodit C

trl+Z - spat

Delete - odstranit

Shift+Delete - zmaže subor alebo zložku bez uloženia do koša

Shift+F10 - nahradzuje pravé tlačítko myši

Shift+šipka doleva/doprava - označí text dolava/doprava

Alt+F4 - zavrie okno

Nedokumentovaná skratka: Ctrl+(stalčte klávesu Ctrl a klávesu + na numerické tj.číselné klávesnici)-tato skratka,sa používá pokial je zobrazený obsah zložky typu zobrazenie Podrobnosti(menu Zobrazit-Podrobnosti). Skratka precede rozmiestnenie šírky roznych stlpcov (názov,velkost,typ,...) do implicného usporiadania.


Klávesové skratky v Microsoft Office: Frontpage:


CTRL+N Vytvorenie novej webovej stránky

CTRL+O Otvorenie webovéj stránky

CTRL+F4 Zavrenie webovej stránky

CTRL+S Uloženie webovej stránky

CTRL+P Tlač webovej stránky

F5 Aktualizacia webovej stránky

CTRL+TAB Prepnutie medzi otevorenými webovými stránkami

CTRL+SHIFT+B Náhlad webovej stránky vo webovom prehliadači

ALT+F4 Ukončenie aplikácie Microsoft FrontPage

CTRL+ SHIFT+8 Zobrazenie netisknutelných znaků

CTRL+ / Zobrazenie značiek jazyka HTML

CTRL+F Hladanie textu alebo kódu HTML na webovej stránke

CTRL+H Nahradenie textu alebo kódu HTML na webovej stránke

F7 Kontrola pravopisu na webovej stránke

SHIFT+F7 Hladanie slov v tezauru

ESC Zrušenie akcie

CTRL+Z

alebo

ALT+BACKSPACE Vrátenie akcie späť

CTRL+Y

alebo

SHIFT+ALT+BACKSPACE Opetovné prevedenie alebo opakovanie akcie

DELETE Odstranenie webovej stránky alebo zložky v zozname zložiek alebo v lubovolnom dialogovom okne

BACKSPACE Prechod o úroveň vyššie


Klávesové skratky v Outlook Express:


Alt+lavá šipka - vybere dalsiu (novšiu) správu v zozname Alt+pravá šipka - vybere predchádzajúcu (staršiu) správu v zozname F5 - obnoví zobrazenie Tab - prepíná aktivné zobrazenie zložky,hlavičiek a prehladového okna Ctrl+A - vyberie všetky správy alebo zložky

Ctrl+F - predá vybranou správu dalej (Forward)

Ctrl+I - zobrazí zložku Doručená pošta (Inbox)

Ctrl+L - prepne zobrazenie zložek (zapne/vypne)

Ctrl+N - vytvorí novu správu

Ctrl+O - zobrazí dialogový panel pre Otvorenie

Ctrl+R - odpovie na vybranu správu

Ctrl+Shift+B - otvori knihu adries

Ctrl+Shift+M - načíta všetky správy zo servera

Ctrl+Shift+M - odpovie všetkym príjemcom určitej správy


Klávesové skratky v Internet Explorer:


F4 - Otvorí historiu Url adries v riadku Adresa

F5 - urobí funkciu Obnovit,znovu načíta aktuálnu stránku

F11 - prepíná medzi celoobrazovým a normálnym zobrazením

ESC -zastaví načítanie stránky

HOME - prejde na začiatok stránky

END - prejde na koniec stránky

Page down alebo medzerník - roluje o obrazovku dole

Page up alebo Shift medzerník - roluje o obrazovku hore

Alt +lavá šipka - skok na predzchádzajúcu stránku (spat)

Alt +pravá šipka - skok na následujúcu stránku (vpred)

Ctrl+B - otvorí príkaz Usporiadat Oblúbené položky

Ctrl+D - otvorí príkaz Pridat k Oblúbeným položkám

Ctrl+H - otvorí zložku Historie

Ctrl+L - otvorí novu adresu

Ctrl+N - otvorí nové okno prehliadača

Ctrl+O - otvorí novu adresu

Ctrl+P - vytlačí aktuálnu stránku

Ctrl+R - znovu načíta stránku (to isté ako F5)

Ctrl+W - Zatvorí aktivne okno prehliadača


Klávesové skratky v programe ulahčenie:


Lavý Alt+Lavý Shift+NumLock - Aktivuje/deaktivuje myš

Lavý Alt+Lavý Shift+PrintScreen - Vysoký kontrast

Stisknutí klávesy Shift patkrát - funkcia:jedným prstom

Podržanie pravého Shiftu na osem sekund - Filtrování kláves

Podržanie klávesy NumLock na pat sekund - ozvučenie kláves


Klávesové skratky v programe Lupa:


Win+Print screen - kopírovánie obrazovky aj s ukazatelom myši do schránky

Win+Scroll lock - kopírovánie obrazovky bez ukazatela myši do schránky

Win+Page up - prepnutie funkcie Invertovat farby

Win+Page down - prepnutie funkcie Zvacsit oblast okolo ukazatela

Win+šipka hore - Vacsie zväčšenie

Win+šipka dole - Menšie zväčšenie


 

Ďalšie znaky

Alt 1 = ☺

Alt 2 = ☻

Alt 3 = ♥

Alt 4 = ♦

Alt 5 = ♣

Alt 6 = ♠

Alt 7 = •

Alt 8 = ◘

Alt 9 = ○

Alt 10 = ◙

Alt 11 = ♂

Alt 12 = ♀

Alt 13 = ♪

Alt 14 = ♫

Alt 15 = ☼

Alt 16 = ►

Alt 17 = ◄

Alt 18 = ↕

Alt 19 = ‼

Alt 20 = ¶

Alt 21 = §

Alt 22 = ▬

Alt 23 = ↨

Alt 24 = ↑

Alt 25 = ↓

Alt 26 = →

Alt 27 = ←

Alt 28 = ∟

Alt 29 = ↔

Alt 30 = ▲

Alt 31 = ▼

Alt 33 = !

Alt 34 = “

Alt 35 = #

Alt 36 = $

Alt 37 = %

Alt 38 = &

Alt 39 = ‘

Alt 40 = (

Alt 41 = )

Alt 42 = *

Alt 43 = +

Alt 44 = ,

Alt 45 = -

Alt 46 = .

Alt 47 = /

Alt 48 = 0

Alt 49 = 1

Alt 50 = 2

Alt 51 = 3

Alt 52 = 4

Alt 53 = 5

Alt 54 = 6

Alt 55 = 7

Alt 56 = 8

Alt 57 = 9

Alt 58 = :

Alt 59 = ;

Alt 60 = <

Alt 61 = =

Alt 62 = >

Alt 63 = ?

Alt 64 = @

Alt 65 = A

Alt 66 = B

Alt 67 = C

Alt 68 = D

Alt 69 = E

Alt 70 = F

Alt 71 = G

Alt 72 = H

Alt 73 = I

Alt 74 = J

Alt 75 = K

Alt 76 = L

Alt 77 = M

Alt 78 = N

Alt 79 = O

Alt 80 = P

Alt 81 = Q

Alt 82 = R

Alt 83 = S

Alt 84 = T

Alt 85 = U

Alt 86 = V

Alt 87 = W

Alt 88 = X

Alt 89 = Y

Alt 90 = Z

Alt 91 = [

Alt 92 = \

Alt 93 = ]

Alt 94 = ^

Alt 95 = _

Alt 96 = `

Alt 97 = a

Alt 98 = b

Alt 99 = c

Alt 100 = d

Alt 101 = e

Alt 102 = f

Alt 103 = g

Alt 104 = h

Alt 105 = i

Alt 106 = j

Alt 107 = k

Alt 108 = l

Alt 109 = m

Alt 110 = n

Alt 111 = o

Alt 112 = p

Alt 113 = q

Alt 114 = r

Alt 115 = s

Alt 116 = t

Alt 117 = u

Alt 118 = v

Alt 119 = w

Alt 120 = x

Alt 121 = y

Alt 122 = z

Alt 123 = {

Alt 124 = |

Alt 125 = }

Alt 126 = ~

Alt 127 = ⌂

Alt 128 = Ç

Alt 129 = ü

Alt 130 = é

Alt 131 = â

Alt 132 = ä

Alt 133 = à

Alt 134 = å

Alt 135 = ç

Alt 136 = ê

Alt 137 = ë

Alt 138 = è

Alt 139 = ï

Alt 140 = î

Alt 141 = ì

Alt 142 = Ä

Alt 143 = Å

Alt 144 = É

Alt 145 = æ

Alt 146 = Æ

Alt 147 = ô

Alt 148 = ö

Alt 149 = ò

Alt 150 = û

Alt 151 = ù

Alt 152 = ÿ

Alt 153 = Ö

Alt 154 = Ü

Alt 156 = £

Alt 159 = ƒ

Alt 160 = á

Alt 161 = í

Alt 162 = ó

Alt 163 = ú

Alt 164 = ñ

Alt 165 = Ñ

Alt 166 = ª

Alt 167 = º

Alt 168 = ¿

Alt 170 = ¬

Alt 171 =½

Alt 172 = ¼

Alt 173 = ¡

Alt 174 = «

Alt 175 = »

Alt 176 = ░

Alt 177 = ▒

Alt 178 = ▓

Alt 179 = │

Alt 180 = ┤

Alt 185 = ╣

Alt 186 = ║

Alt 187 = ╗

Alt 188= ╝

Alt 191 = ┐

Alt 192 = └

Alt 193 = ┴

Alt 194 = ┬

Alt 195 = ├

Alt 196 = ─

Alt 197 = ┼

Alt 200 = ╚

Alt 201 = ╔

Alt 202 = ╩

Alt 203 = ╦

Alt 204 = ╠

Alt 205 = ═

Alt 206 = ╬

Alt 217 = ┘

Alt 218 = ┌

Alt 219 = █

Alt 220 = ▄

Alt 223 = ▀

Alt 225 = ß

Alt 230 = µ

Alt 241 = ±

Alt 246 = ÷

Alt 248 = °

Alt 253 = ²

Alt 254 = ■

Alt 0124 = |

Alt 0140 = Œ

Alt 0156 = œ

Alt 0162 = ¢

Alt 0151 = —

Alt 0150 = –

Alt 0165 = ¥

Alt 0166 = ¦

Alt 0128 = €

Alt 0169 = ©

Alt 0174 = ®

Alt 0175 = ¯

Alt 0179 = ³

Alt 0185 = ¹

Alt 0184 = ¸

Alt 0190 = ¾

Alt 0192 = À

Alt 0193 = Á

Alt 0194 = Â

Alt 0195 = Ã

Alt 0196 = Ä

Alt 0200 = È

Alt 0201 = É

Alt 0202 = Ê

Alt 0203 = Ë

Alt 0204 = Ì

Alt 0205 = Í

Alt 0206 = Î

Alt 0207 = Ï

Alt 0208 = Ð

Alt 0210 = Ò

Alt 0211 = Ó

Alt 0212 = Ô

Alt 0213 = Õ

Alt 0215 = ×

Alt 0216 = Ø

Alt 0217 = Ù

Alt 0218 = Ú

Alt 0219 = Û

Alt 0221 = Ý

Alt 0222 = Þ

Alt 0227 = ã

Alt 0240 = ð

Alt 0245 = õ

Alt 0253 = ý

Alt 0254 = þ

Alt 0138 = Š

Alt 0154 = š

Alt 0142 = Ž

Alt 0158 = ž

Alt 0153 = ™

 

Kopíruj so zdrojom! Zdroj:

Obrázok

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

pomozte a hned prosim

(vanesa, 2. 5. 2012 21:57)

prosim pomozte mi ako sa zväčšuje obrazovka lebo na FB mam malicke pismenka prosiiim :(